Gezocht pedagogisch medewerkers KDV/BSO (20/30 uur)

Gezocht pedagogisch medewerkers KDV/BSO (20/30 uur)

Gezocht pedagogisch medewerkers KDV/BSO (20/30 uur)

Gezocht pedagogisch medewerkers KDV/BSO (20/30 uur)

Openingstijden

Het Kinderdagverblijf is geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
Verwacht wordt, dat de kinderen tussen 7.30 en 9.00 uur gebracht worden in hun eigen stamgroep en tussen 16.00 en 18.00 uur opgehaald worden.
Heeft u behoefte aan andere openings – en/of sluitingstijden dan kan er gekozen worden, in overleg met de directeur, Arthur van der Schans, voor afwijkende haal- en/of brengmomenten.
Het Kinderdagverblijf is 51 weken per jaar open. (De week tussen Kerst en Oud- en Nieuw is het Kinderdagverblijf gesloten.)