Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Dagindeling

Bij Kinderdagverblijf ´t Schansje vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Zo wordt er op vaste tijden gegeten, gedronken en fruit gegeten en hebben alle kinderen na het middageten een slaap- en/of rustmoment. Deze dagindeling ziet er elke dag in grote lijnen hetzelfde uit:

TijdActiviteit
07.30-09.00 uur:Kinderen worden gebracht
t/m 09.30 uur:Vrij spelen
09.30-10.00 uur:Drinken met een koekje of fruit
10.00-11.30 uur:Activiteit of vrij spelen
11.30-12.30 uur:Lunch
12.45-15.00 uur:Naar bed of een rustige activiteit
15.00-15.30 uur:Drinken met een koekje of fruit
v.a. 15.30 uur:Activiteit of vrij spelen
16.00-18.00 uur:Kinderen worden opgehaald