Welkom bij Kinderopvang 't Schansje

Welkom bij Kinderopvang 't Schansje

Welkom bij Kinderopvang 't Schansje

Welkom bij Kinderopvang 't Schansje

Klachtenregeling

We hopen uiteraard dat onze bezoekers tevreden zijn over onze werkwijze en handelen! Als u over onze dienstverlening niet tevreden bent, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Conform de Wet Klachtenrecht Cliënten zorgsector zijn wij als organisatie gehouden een regeling te treffen voor de behandeling van klachten en we gaan hier zorgvuldig mee om.

Bestanden
Klachtenregeling Kinderdagverblijf 't Schansje
Klachtenregeling Buitenschoolse opvang 't Schansje
Klacht- en verbeterformulier Kinderdagverblijf 't Schansje
Klacht- en verbeterformulier Buitenschoolse opvang 't Schansje