Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Veiligheid en Gezondheid

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang ’t Schansje waarborgt de veiligheid en gezondheid van de kinderen op een verantwoorde en verplicht gestelde manier. Onze leef- en speelruimtes worden dagelijks schoongehouden en zijn zo ingedeeld dat kinderen veilig kunnen spelen.
We hebben uiteraard ook een ontruimingsplan. Plattegronden in geval van brand hangen zichtbaar aan de muur in de groepen. Minimaal één keer per jaar vindt er een ontruimingsoefening plaats. Evaluatie van deze oefening kan indien gewenst, leiden tot bijstelling van het ontruimingsplan.
Naast de aanwezigheid van een BHV’er beschikt er altijd minimaal één pedagogisch medewerker over een diploma kinder-EHBO. Zij weten bij calamiteiten hoe zij moeten handelen, totdat er professionele hulp aanwezig is.

De GGD komt jaarlijks langs bij ons Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang  voor een inspectie. De GGD controleert of het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse opvang voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen volgens de Wet Kinderopvang (IKK)
De rapporten die de inspecteur van de GGD opmaakt, zijn te vinden op de website onder het kopje GGD.