Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang 't Schansje beschikt over een actieve oudercommissie.
De oudercommissie is in staat haar adviesrecht, gevraagd en ongevraagd, te gebruiken over elk voorgenomen besluit met betrekking tot het beleid.
De directie zorgt er daarom voor dat de oudercommissie tijdig schriftelijk de benodigde informatie ontvangt om een advies uit te brengen.

De oudercommissie kan een advies uitbrengen over o.a. de volgende onderwerpen:
- de invulling van verantwoorde opvang en het Pedagogisch Beleid;
- het beleid met betrekking tot voeding;
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
- de openingstijden;
- de klachtenregeling;
- de prijs van de opvang.

Verder wordt een definitief inspectierapport van de GGD met de oudercommissie besproken.
Wilt u met de oudercommissie meepraten en meebeslissen, dan kunt u zich aanmelden voor de vrijwillige functie van oudercommissielid (m/v). De oudercommissie zoekt ouders/verzorgers die:
- mee willen praten en beslissen;
- de kwaliteit van de opvang positief willen beïnvloeden;
- willen samenwerken met andere ouders/verzorgers in de oudercommissie;
- willen fungeren als aanspreekpunt voor ouders;
- hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

 

Vier keer per jaar wordt iedereen door de voorzitter bijeengeroepen voor een vergadering. 

Op de volgende data zijn de vergaderingen van 2024 gepland;

20 februari

21 mei

18 september

19 november

Mocht u agendapunten in willen brengen, dan kunt u dit doen via de voorzitter en/of andere oudercommissieleden.

 

Op dit moment zitten de volgende ouders in de oudercommissie:

Voorzitter: Jos te Kaat

Penningmeester: Marina van Eeten

Secretaris: Kjeld Janssen

Algemene zaken: Chris van Kimmenaede, Marijke van Heusden