Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Contact ouders/verzorgers

Wij vinden goed contact met de ouders/verzorgers van de kinderen belangrijk. Bij het ophalen van de kinderen proberen we altijd aan te geven hoe het is gegaan. Als er bijzonderheden zijn gebeurt melden we die ook. Ook van de ouders/verzorgers horen wij het graag als er iets met het kind is gebeurt, waardoor het gedrag anders is dan verwacht. Dan kunnen wij daar gedurende de opvang rekening mee houden of extra aandacht voor hebben. 


Verder maken we gebruik van de volgende contact- en overlegmomenten:

  • Intakegesprek nieuwe ouders/verzorgers
  • Gesprekken op aanvraag van ouders/verzorgers of pedagogisch medewerker
  • Ouderavond (1x per jaar) 
  • Nieuwsbrieven