Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Contact ouders/verzorgers

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is 1 van de pedagogisch medewerkers van de groep waar het kind geplaatst is. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het welbevinden van het kind met de ouders/verzorgers.
Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals. Dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders/verzorgers.

Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met de ouders/verzorgers worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.
Ieder kind wordt gevolgd op de volgende gebieden: zelfstandigheid, omgevingsbewustzijn, sociaal-emotioneel, taal, motoriek en cognitieve ontwikkeling.
Er wordt gebruik gemaakt van een kindvolgsysteem. Het kindvolgsysteem bestaat uit diverse observatielijsten.
 
De observatielijsten worden bewaard in de knutselmap van het kind. Verder zitten er in deze map diverse 'werkjes' van activiteiten die de kinderen gedurende hun verblijf hebben gemaakt. De knutselmap krijgen ze mee naar huis wanneer zij het kinderdagverblijf verlaten.