Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Welkom bij kinderopvang 't Schansje

Aanmelden:

Bij de aanmelding ontvangen de ouders/verzorgers een informatiepakket van Kinderdagverblijf en/of Buitenschoolse opvang ’t Schansje.

Download hieronder een aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier BSO per januari 2024

Aanmeldingsformulier KDV per januari 2024

Medicijnenovereenkomst

 

Dagen:

Eventuele wijzigingen met betrekking tot de gewenste dagen kunt u uiterlijk 3 maanden voor de gewenste inschrijfdatum doorgeven. Zodra u een aanbod van ons ontvangt, zal deze conform de definitieve inschrijving zijn en als zodanig door u geaccepteerd moeten worden. Het niet accepteren hiervan leidt automatisch tot het vervallen van ons aanbod. Er zal dan een nieuwe, gewijzigde inschrijving moeten plaatsvinden die, conform daarvoor geldende regels, leidt tot plaatsing op een eventuele wachtlijst.
De gewenste ingangsdatum van de plaatsing kan per iedere gewenste datum van de maand ingaan. De op het inschrijfformulier aangegeven ingangsdatum is bindend.

Opzegtermijn:

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De datum van ontvangst van de opzegging is bepalend voor het ingaan van deze termijn.

Intakegesprek:

De directeur van 't Schansje (of zijn directe vervanger) heeft voor de startdatum van de opvang een gesprek met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken.
Verder wordt er gebruik gemaakt van een intakeformulier, waarin o.a. indien van toepassing afspraken over eten, slapen, bijzonderheden etc. van het kind worden genoteerd. Dit formulier komt in een map op de groep waar het kind wordt opgevangen, zodat het altijd inzichtelijk is voor de pedagogisch medewerkers. Voorafgaand aan de officiële startdatum mag een kind altijd één of meerdere keren komen wennen op de groep.

Wachtlijst:

Indien Kinderdagverblijf en/of Buitenschoolse opvang ’t Schansje niet aan uw verzoek voor kinderopvang kan voldoen, kan uw kind op een wachtlijst geplaatst worden.