Gezocht pedagogisch medewerkers KDV/BSO (20/30 uur)

Gezocht pedagogisch medewerkers KDV/BSO (20/30 uur)

Gezocht pedagogisch medewerkers KDV/BSO (20/30 uur)

Gezocht pedagogisch medewerkers KDV/BSO (20/30 uur)

Klachtenprocedure

Als u over onze dienstverlening niet tevreden bent, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen.
Verder kunt u met een klacht bij de directeur of zijn plaatsvervanger terecht. De klacht wordt dan naar behoren behandeld.
Wanneer er onderling niet uit te komen is dan kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierbij zijn ons Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang aangesloten.
De geschillencommissie zal eerst proberen om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies of bemiddeling.
Volgens de wet moet de Geschillencommissie binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel u, de oudercommissie en ons Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang.
Tijdens kantooruren is de Geschillencommissie telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3105310.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.degeschillencommissie.nl en www.klachtenloket-kinderopvang.nl